EE otpad

Sakupljeno i obrađeno 24.000 tona EE otpada – velikih kućanskih uređaja

Ispunjenje nacionalnog cilja RH stope sakupljanja EE uređaja i opreme – velikih kućanskih uređaja

Ispunjenje nacionalnih ciljeva RH za oporabu i recikliranje EE opreme – velikih kućanskih uređaja

Kapaciteti za obradu

  • EE otpad (veliki kućanski uređaji): 175.000 jedinica u postrojenju za obradu velikih rashladnih uređaja – zadovoljava trenutačne nacionalne potrebe
  • Ljevaonica izdvojenog željeza postupkom taljenja u elektrolučnoj peći: 4.000 tona godišnje – čelični odljevci kao gotov proizvod
  • Talionica izdvojenog aluminija: 6.000 tona godišnje – aluminijski ingoti

 

*C.I.O.S. grupacija, RH, 2019.

Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korištenjem naših usluga dopuštate nam upotrebu kolačića.
Ok