Vodeća grupacija u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i regiji

Vodeća grupacija u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i regiji

C.I.O.S. grupacija, osnovana je 1991. godine, a danas, poslujući na 60 lokacija i 1.200 zaposlenih, od kojih je 900 u Hrvatskoj, hrvatski je te istodobno regionalni tržišni lider u sakupljanju i obradi različitih otpadnih materijala.

C.I.O.S. grupacija najveća je privatna grupacija za gospodarenje otpadom, koja je, s temeljnim kapitalom od 207.100,00 kuna, u 100-postotnom hrvatskom vlasništvu.

C.I.O.S. grupacija u dugotrajnu imovinu uložila je više od 1,42 milijarde kuna, a riječ je o ulaganjima u izgradnju jedinstvene mreže reciklažnih centara, razvoj i zapošljavanje kvalitetnog kadra, te najnapredniju opremu za obradu otpada i gospodarenje otpadom, kako bi povećali efikasnost oporabe otpada i proizveli veću količinu sekundarnih sirovina.

C.I.O.S. grupacija godišnje sakuplja i obrađuje 1,024.milijuna tona otpada, od toga u Hrvatskoj 81% ili oko 830.000 tona.

Misija Grupe je biti i ostati tržišni lider na hrvatskom i regionalnom tržištu gospodarenja otpadom, prepoznatljiv brend u sektoru gospodarenja otpadom.

C.I.O.S. grupacija najvažniji je dionik u osiguranju ispunjenja nacionalnih ciljeva ponovne uporabe i oporabe otpadnih vozila (minimum 95% ponovne uporabe i oporabe te minimum 85% ponovne uporabe i recikliranja).

C.I.O.S. grupacija nezaobilazan je čimbenik u ispunjenju nacionalnog cilja RH stope sakupljanja EE uređaja i opreme (postizanje stope od 45% prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine) te ispunjenje nacionalnih ciljeva RH za oporabu i recikliranje EE opreme koji se primjenjuju po kategorijama EE uređaja i opreme.

C.I.O.S. grupacija u RH:

  • sakuplja i obrađuje oporabom i zbrinjavanjem 15% ukupno nastalog otpada
  • sudjeluje sa 25% u količini ukupno obrađenog otpada (bez građevnog)

Pretvaranje otpada u resurse jedna je od ključnih smjernica europskih politika za kružno gospodarstvo, koju C.I.O.S. grupacija primjenjuje i podržava u svom djelovanju. To je vraćanje korisnih sirovina - proizvoda, tvari i materijala u gospodarstvo i njihovo ponovno korištenje učinkovito i primjenjivo, smanjujući količinu i opasnosti od proizvodnih i potrošačkih ostataka.

Svjesni kako je odlaganje otpada na odlagališta najmanje poželjna opcija u hijerarhiji gospodarenja otpadom te činjenice da odlagališta predstavljaju veliki ekološki rizik, C.I.O.S. grupacija, kao lider u Hrvatskoj, zalaže se i u praksi provodi odvojeno sakupljanje i materijalnu oporabu otpada. Ako se već ne može spriječiti nastanak otpada ili njegovo učinkovito recikliranje, rješenje je energetska oporaba otpada, čime se smanjuje potrošnja prirodnih resursa i fosilnih goriva kao što je u 500 energana u EU.

C.I.O.S. grupacija stoga strateški razvija projekt energetske oporabe dijela otpada čije daljnje recikliranje nije tehnički, ekološki i ekonomski izvedivo. Radi se o tehnološkom postupku koji predstavlja završnu fazu oporabe već predobrađenog otpada u reciklažnim centrima C.I.O.S. Grupe čime se zatvara krug koncepta kružnog gospodarstva. Time se iskorištava energetska vrijednost ostataka, a na načelima cjelovitog gospodarenja otpadom nastaje zelena električna i toplinska energija.

C.I.O.S. grupacija i sve njezine članice raspolažu svim potrebnim dozvolama za rad i certifikatima, sukladno EU i međunarodnim propisima o gospodarenju otpadom. Okolišne dozvole posjeduju članice grupacije – CE-ZA-R MBO Varaždin, CE-ZA-R Zagreb te Metis Kukuljanovo i Pula.

C.I.O.S. grupacija snažno doprinosi zaštiti okoliša i zraka, provodeči mjere niskougljičnog razvoja i smanjenju emisija stakleničkih plinova.

C.I.O.S. grupacija je jedna od rijetkih hrvatskih kompanija koja je zadovoljila sve visoke standarde Svjetske banke točnije  IFC-a (International Finance Corporation) te dobiveni zajam za dugoročni razvojni program, uspješno u cijelosti otplatila 2014. godine.

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. je upravljačka kompanija članica C.I.O.S. grupacije.

Osnovni podaci

Tvrtka: C.I.O.S. GRUPA d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Josipa Lončara 15
Osnovna djelatnost: sakupljanje, proizvodnja, obrada i trgovanje metalnim i drugim vrstama otpada i sekundarnim sirovinama te sakupljanje i obrada posebnih kategorija otpada
Godina osnivanja: 1991.
OIB: 32900007680
Temeljni kapital: 207.100,00 kuna
Broj zaposlenih:  22
Uprava: Iva Pripuz Špekuljuk, predsjednik Uprave
Tajana Tomašević, član Uprave
Kontakt:

Tel: +385 1 3442 999
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korištenjem naših usluga dopuštate nam upotrebu kolačića.
Ok