Nemetalni otpad

Sakupljeno i obrađeno 184.000 tona nemetalnog otpada (papir, staklo, plastika, drvo, nesukladni proizvodi)*

28 posto od ukupnih količina sakupljenog i obrađenog otpada C.I.O.S. Grupe

Stupnjevi obrade

  • Preuzimanje i predobrada
  • Sortiranje – automatsko i ručno izdvajanje
  • Izdvajanje reciklabilnih  materijala
  • Proizvodnja različitih frakcija
  • Recikliranje i daljnja obrada sekundarnih sirovina

*C.I.O.S. Grupa, RH, 2019

Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korištenjem naših usluga dopuštate nam upotrebu kolačića.
Ok