Komunalni otpad

Sakupljeno i obrađeno 53.000 tona komunalnog otpada*

 • doprinos postizanju kružnog gospodarstva u RH i ispunjenju nacionalnih ciljeva

Kapaciteti za materijalnu oporabu

Odvojeno sakupljanje otpada i učinkovita infrastruktura za razvrstavanje otpada:

 • Mehaničke obrade
  • izdvajanje korisnih materijala (plastika, metal,…) i priprema otpada za ponovnu uporabu i recikliranje
  • odvajanje neupotrebljivih inertnih materijala neprikladnih za daljnju obradu
  • doprinos ispunjenju nacionalnih ciljeva
 • Sortirnice za otpadni papir i plastiku
 • Kompostana za biorazgradivi/organski otpad (1/3 hrvatskih kapaciteta)
 • Mehaničko-biološka obrada (MBO) za miješani komunalni i drugi nereciklabilni otpad (1/3 hrvatskih kapaciteta)

 

*C.I.O.S. grupacija, RH, 2019.

Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korištenjem naših usluga dopuštate nam upotrebu kolačića.
Ok