O nama

Vodeća grupacija u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i regiji

C.I.O.S. grupacija, osnovana je 1991. godine, a danas, poslujući na 60 lokacija i 1.200 zaposlenih, od kojih je 900 u Hrvatskoj, hrvatski je te istodobno regionalni tržišni lider u sakupljanju i obradi različitih otpadnih materijala.

C.I.O.S. grupacija najveća je privatna grupacija za gospodarenje otpadom, koja je, s temeljnim kapitalom od 207.100,00 kuna, u 100-postotnom hrvatskom vlasništvu.

C.I.O.S. grupacija u dugotrajnu imovinu uložila je više od 1,42 milijarde kuna, a riječ je o ulaganjima u izgradnju jedinstvene mreže reciklažnih centara, razvoj i zapošljavanje kvalitetnog kadra, te najnapredniju opremu za obradu otpada i gospodarenje otpadom, kako bi povećali efikasnost oporabe otpada i proizveli veću količinu sekundarnih sirovina.

C.I.O.S. grupacija godišnje sakuplja i obrađuje 1,024.milijuna tona otpada, od toga u Hrvatskoj 81% ili oko 830.000 tona.

Misija Grupe je biti i ostati tržišni lider na hrvatskom i regionalnom tržištu gospodarenja otpadom, prepoznatljiv brend u sektoru gospodarenja otpadom.

C.I.O.S. grupacija najvažniji je dionik u osiguranju ispunjenja nacionalnih ciljeva ponovne uporabe i oporabe otpadnih vozila (minimum 95% ponovne uporabe i oporabe te minimum 85% ponovne uporabe i recikliranja).

C.I.O.S. grupacija nezaobilazan je čimbenik u ispunjenju nacionalnog cilja RH stope sakupljanja EE uređaja i opreme (postizanje stope od 45% prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine) te ispunjenje nacionalnih ciljeva RH za oporabu i recikliranje EE opreme koji se primjenjuju po kategorijama EE uređaja i opreme.

C.I.O.S. grupacija u RH:

  • sakuplja i obrađuje oporabom i zbrinjavanjem 15% ukupno nastalog otpada
  • sudjeluje sa 25% u količini ukupno obrađenog otpada (bez građevnog)

Pretvaranje otpada u resurse jedna je od ključnih smjernica europskih politika za kružno gospodarstvo, koju C.I.O.S. grupacija primjenjuje i podržava u svom djelovanju. To je vraćanje korisnih sirovina - proizvoda, tvari i materijala u gospodarstvo i njihovo ponovno korištenje učinkovito i primjenjivo, smanjujući količinu i opasnosti od proizvodnih i potrošačkih ostataka.

Svjesni kako je odlaganje otpada na odlagališta najmanje poželjna opcija u hijerarhiji gospodarenja otpadom te činjenice da odlagališta predstavljaju veliki ekološki rizik, C.I.O.S. grupacija, kao lider u Hrvatskoj, zalaže se i u praksi provodi odvojeno sakupljanje i materijalnu oporabu otpada. Ako se već ne može spriječiti nastanak otpada ili njegovo učinkovito recikliranje, rješenje je energetska oporaba otpada, čime se smanjuje potrošnja prirodnih resursa i fosilnih goriva kao što je u 500 energana u EU.

C.I.O.S. grupacija stoga strateški razvija projekt energetske oporabe dijela otpada čije daljnje recikliranje nije tehnički, ekološki i ekonomski izvedivo. Radi se o tehnološkom postupku koji predstavlja završnu fazu oporabe već predobrađenog otpada u reciklažnim centrima C.I.O.S. Grupe čime se zatvara krug koncepta kružnog gospodarstva. Time se iskorištava energetska vrijednost ostataka, a na načelima cjelovitog gospodarenja otpadom nastaje zelena električna i toplinska energija.

C.I.O.S. grupacija i sve njezine članice raspolažu svim potrebnim dozvolama za rad i certifikatima, sukladno EU i međunarodnim propisima o gospodarenju otpadom. Okolišne dozvole posjeduju članice grupacije – CE-ZA-R MBO Varaždin, CE-ZA-R Zagreb te Metis Kukuljanovo i Pula.

C.I.O.S. grupacija snažno doprinosi zaštiti okoliša i zraka, provodeči mjere niskougljičnog razvoja i smanjenju emisija stakleničkih plinova.

C.I.O.S. grupacija je jedna od rijetkih hrvatskih kompanija koja je zadovoljila sve visoke standarde Svjetske banke točnije  IFC-a (International Finance Corporation) te dobiveni zajam za dugoročni razvojni program, uspješno u cijelosti otplatila 2014. godine.

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. je upravljačka kompanija članica C.I.O.S. grupacije.

Osnovni podaci

Tvrtka: C.I.O.S. GRUPA d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Josipa Lončara 15
Osnovna djelatnost: sakupljanje, proizvodnja, obrada i trgovanje metalnim i drugim vrstama otpada i sekundarnim sirovinama te sakupljanje i obrada posebnih kategorija otpada
Godina osnivanja: 1991.
OIB: 32900007680
Temeljni kapital: 207.100,00 kuna
Broj zaposlenih:  22
Uprava: Iva Pripuz Špekuljuk, predsjednik Uprave
Tajana Tomašević, član Uprave
Kontakt:

Tel: +385 1 3442 999
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok