cios_logo

Članice C.I.O.S. grupe

C.I.O.S. d.o.o. upravlja povezanim društvima u regiji. Tu strukturu čine poduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Crne Gore.

U Hrvatskoj

Ime povezanog društva % vlasništva C.I.O.S. d.o.o. Temeljni kapital (HRK)
CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. Zagreb 100% 84.324.000
Unija-Zama d.o.o. Kutina 100% 19.800
CIAL d.o.o. Sisak 100% 20.000
CIOS CARGO d.o.o. Zagreb 100% 20.000
Felis produkti d.o.o. Sisak 100% 18.020.000
Metis d.d., Škrljevo, Kukuljanovo 53,14% 13.425.400
DEPOS d.o.o. Sisak 100% 20.000
Fratea d.o.o. Zagreb 50% 1.319.200
FeLION REX d.o.o. Sisak 100% 20.000
Sava Promet d.o.o. Sesvete 100% 5.399.400
CIPLAS d.o.o. Varaždin 100% 20.000
Patting d.o.o. Varaždin 20% 36.994.800

C.I.O.S. d.o.o. preko Sava Prometa d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva % vlasništva Sava Promet d.o.o. Temeljni kapital (HRK)
Sava-Eko d.o.o. Sesvete 100% 30.000

C.I.O.S. d.o.o. preko Deposa d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva % vlasništva Deposa d.o.o. Temeljni kapital (HRK)
EKO FLOR PLUS d.o.o. Orasovje 99,57% 2.040.000

C.I.O.S. d.o.o. preko Pattinga d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva % vlasništva Pattinga d.o.o. Temeljni kapital (HRK)
T7 VIS d.o.o. Varaždin 100% 83.740.700

EKO FLOR PLUS d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva % vlasništva EKO FLOR PLUS d.o.o. Temeljni kapital (HRK)
Draiva d.o.o. Orasovje 100% 111.100
Mull Trans d.o.o. Orasovje 100% 543.900
Nevkoš d.o.o. Vinkovci 33% 21.700
EKO FLOR - NORD TRADE d.o.o. Subotica / Srbija 50,5% RSD 49.096,44

U Bosni i Hercegovini

Ime povezanog društva % vlasništva C.I.O.S. d.o.o. Temeljni kapital (KM)
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo 80% 2.000.000

C.I.B.O.S. d.o.o. ostvaruje geografsku pokrivenost u BiH poslovnim jedinicama i predstavništvima u Sarajevu, Mostaru, Ilijašu, Travniku, Tuzli, Banja Luci, Zenici, Gradačcu, Goraždu, Bosanskom Brodu, Doboju i Prijedoru. C.I.B.O.S. upravlja povezanim društvom Goraždanska trgosirovina.

Ime povezanog društva % vlasništva C.I.B.O.S. d.o.o. Temeljni kapital (KM)
Goraždanska trgosirovina d.o.o. Goražde 100% 560.425

U Srbiji

Ime povezanog društva % vlasništva C.I.O.S. d.o.o. Temeljni kapital (RSD)
Centar za reciklažu. d.o.o. Beograd 78% 633.416.916,80
CAN2CAN d.o.o. Beograd 50% 56.933,46

C.I.O.S. d.o.o. preko Centra za reciklažu. d.o.o. Beograd upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva % vlasništva Centra za reciklažu. d.o.o. Temeljni kapital (RSD)
METALIK-CO. d.o.o. Šabac 80% 22.131.826,46
OTPAD d.o.o. Subotica 78,51% 41.448.999,75
BLOK SIGNAL d.o.o. Niš 100% 40.836,10
ISTEP d.o.o. Beograd 51% 46.700,25
Eco Recycling d.o.o. Novi Sad 50% 18.896.019,87
REC-EE-O d.o.o. Beograd 100% 158.203.146

ISTEP d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva % vlasništva ISTEP d.o.o. Temeljni kapital (RSD)
MATROZ KOROHUMUS d.o.o. Sremska Mitrovica 100% 33.142,22

U Crnoj Gori

C.I.O.S. d.o.o. preko Centra za reciklažu d.o.o. Beograd upravlja tvrtkama na području Crne Gore:

Ime povezanog društva % vlasništva Centra za reciklažu d.o.o. Temeljni kapital (EUR)
Centar za reciklažu d.o.o. Nikšić, Crna Gora 100% 10

Sva prava pridržana. C.I.O.S. grupa 2010. - 2015. Vaš partner u očuvanju okoliša