Close
cios_logo

English version


Priopćenje za javnost

INSPEKCIJSKI NADZORI POTVRĐUJU USKLAĐENOST S REGULATIVOM

C.I.O.S. grupi odobren nastavak redovitog poslovanja

Zagreb, srijeda, 23. travnja 2014. – Nakon uspješne sanacije opožarenog područja na lokaciji na Jankomiru, C.I.O.S. grupa dobila je od inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i prirode dopuštenje za nastavak redovitog poslovanja.

Koordinirani inspekcijski nadzor trajao je kontinuirano od 15. travnja 2014. Inspekcija Ministarstva potvrdila je da su aktivnosti sanacije opožarenog područja i zbrinjavanja materijala nastalog tijekom požara uspješno okončane. Time je prestala važiti privremena zabrana zaprimanja i skladištenja novih količina otpada te obrade i oporabe otpada do završetka sanacije. C.I.O.S. grupa od danas nastavlja s redovitim poslovanjem.

Osim inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, nadzor su završile i sljedeće inspekcije: vodopravna inspekcija Uprave vodnog gospodarstva iz Ministarstva poljoprivrede; sanitarna inspekcija Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja; Inspektorat rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava. C.I.O.S. grupa u većinskom je vlasništvu njemačkog društva Scholz AG, druge najveće grupacije u svijetu u segmentu recikliranja metalnog otpada. Scholz grupacija angažirala je renomirane i neovisne međunarodne stručnjake da nakon detaljne analize definiraju plan daljnjih aktivnosti i procjene kako dodatno osigurati zbrinjavanje svih vrsta otpada u C.I.O.S.-u, po potrebi i iznad standarda zadanog propisima.

Zahvaljujući pravovremenoj reakciji svih uključenih, nije bilo ozbiljnih posljedica za grad Zagreb i okolicu. Sve analize zraka, tla i povrća koje je tijekom proteklog tjedna do danas proveo Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ nisu ukazale na odstupanja od dozvoljenih graničnih vrijednosti. Isto potvrđuje i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, koji je proveo mjerenje onečišćenja zraka.

Uprava C.I.O.S. grupe još jednom zahvaljuje zaposlenicima C.I.O.S. grupe, kao i svim profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, djelatnicima Gradskog ureda za hitne situacije na čelu sa pročelnikom Pavlom Kalinićem, MUP-u, MORH-u, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo, djelatnicima hitne pomoći koji su preventivno dežurali na lokaciji, te na nesebičnoj pomoći Zagrebačkom holdingu i INI.

C.I.O.S. grupa posluje prema najvišim mogućim standardima zaštite okoliša i poslovanja, poštuje kompletnu zakonsku regulativu koja definira gospodarenje otpadom i koristi najviše tehnologije zaštite u reciklažnim procesima, usklađene sa standardima na razini EU. Grupi je izuzetno važna sigurnost okoline, zaštite okoliša i djelatnika, žao joj je što je do incidenta došlo te će stoga poduzeti sve što joj je na raspolaganju da se to nikad više ne ponovi.


INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
Ksaverska cesta 2, p.p. 291
Telefon: (01) 4682-500
10001 Zagreb
Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj
Park Stara Trešnjevka 2
10000 ZAGREB

Zagreb, 17.4.2014. - 12:05h

Poštovani,

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline, proveo je mjerenja onečišćenja zraka u zoni mogućeg utjecaja akcidenta u postrojenju CIOS-a na okolni zrak na mjernim postajama Grada Zagreba, u zapadnom dijelu grada u tvornici „Utenzilija“ i u Prilazu baruna Filipovića te na kontrolnoj mjernoj postaji u sjevernom dijelu grada na Ksaverskoj cesti, i to dana 14. travnja 2014. godine.

Analizirani su i postojeći uzorci sakupljeni 4 dana ranije, i to na sumporov dioksid, dim, dušikov dioksid, ozon, frakciju PM10 lebdećih čestica i metale u njoj.

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) izmjereni su samo za uzorke od 14.4.2014. godine na sve tri mjerne postaje.

Mjereni su sljedeći PAU: benzo(a)piren (BaP), fluoranten (Flu), piren (Pir), benzo(b)fluoranten (BbF), benzo(k)fluoranten (BkF), dibenzo(ah)antracen (DahA), benzo(ghi)perilen (BghiP), indeno(1,2,3-cd)piren (Ind), benzo(a)antracen (BaA), krizen (Kri).

Koncentracije SO2, dima, NO2, ozona i frakcije PM10 lebdećih čestica nisu bile visoke i nisu prelazile graničnu vrijednost (GV) za dnevni uzorak.

Koncentracije metala nikla, mangana, arsena, kadmija, cinka, željeza, bakra i olova u frakciji PM10 lebdećih čestica nisu bile visoke.

Razine svih mjerenih PAU 14. travnja 2014. godine bile su nekoliko puta više na mjernoj postaji „Utenzilija“ od onih izmjerenih u Prilazu baruna Filipovića i na Ksaverskoj cesti.

Koncentracije koje su 14. travnja 2014. godine izmjerene na mjernoj postaji „Utenzilija“ mjerile su se povremeno i na Ksaverskoj cesti, tijekom jako hladnih dana i nepovoljnih meteoroloških uvjeta, odnosno pri temperaturnoj inverziji.

Granična vrijednost za dnevni uzorak nije dana u Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Nar. novine broj 117 (2012) za PAU. Postoji samo GV za srednju godišnju vrijednost za BaP koja iznosi 1 ng m-3 te je teško interpretirati rezultate od jednog dana.

Predstojnica Jedinice za higijenu okoline:
Dr.sc. Vladimira Vađić, dipl.ing.kem.tehn.

Ravnateljica:
Dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, dipl.ing.med.biokem.


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Ured za upravljanje u hitnim
situacijama
Svim medijima
Za objavu odmah
Zagreb, 16. travnja 2014. - 09:43h

PREDMET: Priopćenje za javnost – Ugašen je požar u C.I.O.S.-u

Danas u ranim jutarnjim satima u potpunosti je ugašen požar u C.I.O.S.-u.

Nakon večernje smjene kroz noć je na požarištu bilo 10 profesionalnih vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i 10 dobrovoljaca iz društava Šestine i Vrapče Jug.
Nakon jutarnje smjene vatrogasaca na terenu su ostala tri profesionalna vatrogasca koji čuvaju požarište.

Budući je požar ugašen, a sve analize zraka, tla i povrća nisu ukazivale na odstupanje od graničnih vrijednosti Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ preporučuje građanima da najnormalnije obavljaju sve svoje aktivnosti.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama zahvaljuje se svim vatrogascima, PU zagrebačkoj, gradskim zavodima, državnim institucijama, Zagrebačkom holdingu i privatnim tvrtkama na profesionalno odrađenoj intervenciji u C.I.O.S.-u. Iznimnom profesionalnošću, suradnjom i nesebičnim naporima uspjeli smo u najkraćem mogućem roku ugasiti požar na C.I.O.S-u i zaštititi zdravlje građana grada Zagreba.

Srdačan pozdrav,
Kristina Martinović

Kristina Martinović
Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Grad Zagreb
Voditeljica Odjela za komunikacije
Kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb
Tel: (01)6585-126
Fax: (01)6585-127


PLINOVI ISPOD DOZVOLJENIH GRANIČNIH VRIJEDNOSTI

Požar lokaliziran i stavljen pod kontrolu

Zagreb, 15. travnja 2014. – Požar u C.I.O.S.-u na Jankomiru stavljen je pod kontrolu, a mjerenja Zavoda za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ pokazuju da koncentracija plinova nije prešla dozvoljene granične opasnosti. Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, uz pomoć kolega iz susjednih županija, lokalizirali su požar, osigurali zgarište sa svih strana, te provode dodatne mjere zaštite. Požar se više ne može širiti.

Vatra je izbila jučer poslijepodne na otvorenom skladištu CE-ZA-R-a Centra za reciklažu, članice C.I.O.S. grupe. Još nije poznat uzrok požara, koji nije zahvatio opasne komponente koje se izdvajaju iz otpadnih vozila prije prešanja i daljnjeg recikliranja. Vatrogasci su na lokaciji požarišta, gdje će se zadržati koliko to bude potrebno radi provođenja dodatnih mjera protiv ponovnog aktiviranja požarišta.

Radi različitih interpretacija u javnosti, donosimo kronologiju događanja. Djelatnici CE-ZA-R-a primijetili su otvoreni plamen oko 13:30 u dijelu skladišta u kojem su odloženi branici izdvojeni iz otpadnih vozila. Dok su djelatnici pokušavali ugasiti plamen, dva poziva, bez uspješnog uspostavljanja veze zbog zauzetosti broja, upućena su na broj 193 u 13:37. Poziv na broj 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje upućen je u 13:40. Vatrogasci su u kratkome roku stigli na lokaciju požara, već u 13:50.

U požaru nije bilo ljudskih žrtava. Među djelatnicima nema ozlijeđenih, a jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen i pružena mu je liječnička pomoć. Djelatnici hitne pomoći potvrdili su da je riječ o lakšoj ozlijedi, a tijekom dana predstavnici C.I.O.S.-a stupit će s ozlijeđenim vatrogascem u kontakt.

Sve dežurne službe su promptno izašle na intervenciju, a u upravnoj zgradi C.I.O.S.-a je jučer poslijepodne do kasnih večernjih sati djelovao krizni stožer na čelu sa g. Pavlom Kalinićem, pročelnikom zagrebačkog Gradskog ureda za upravljanje hitnim situacijama. U upravljanju hitnom situacijom sudjelovali su Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, PU Zagrebačka i DUSZ, uz djelatnike hitne pomoći koji su preventivno boravili na lokaciji požarišta. Gašenje požara otežao je vjetar koji je dodatno raspirivao vatru, zbog čega su angažirane brojne ekipe profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca iz Zagreba i okolnih županija. Gradski Ured za upravljanje hitnim situacijama u izravnom kontaktu s ministrom obrane koordinirao je i gašenje MORH-ovim helikopterima. Uložen je golem napor i iskazana je velika predanost svih uključenih u gašenju. Pomoć u intervenciji pružili su i Zagrebački Holding, podružnice Čistoća te Vodoopskrba i odvodnja, te INA d.d., koja je na požarište iz Rafinerije nafte Sisak uputila pjenu za gašenje. Svi uključeni pokazali su iznimno veliko zalaganje, zbog čega je u kasnim večernjim satima požar uspješno lokaliziran.

Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ uzrokovao je dva uzorka zraka i jedan uzorak izgorenog materijala. Rezultati udjela plinova u zraku tijekom jučerašnjeg dana ne ukazuju na odstupanja od graničnih, za zdravlje sigurnih vrijednosti. Preliminarna analiza uzorka zraka uzorkovanog tijekom požara jučer u 17 h nije pokazala prisutnost benzena, niti njegovih supstituenata (BTX), niti policikličkih aromatskih ugljikovodika B(a)Py – benzapirena. Danas će se ponoviti uzorkovanje.

Uzrok požara i materijalna šteta bit će poznati tek nakon očevida. U požaru nisu stradala postrojenja, niti objekti. Prema prvom uvidu na licu mjesta, izgorjeli su samo materijali na otvorenom, većinom prešani metalni dijelovi i plastični dijelovi prethodno izdvojeni iz otpadnih vozila. Budući da se opasne komponente, na primjer antifriz, motorna ulja, akumulatori, tekućine, i slično, temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima, prethodno izdvajaju iz otpadnih vozila, ove tvari nisu gorjele.

Najnovija obavijest iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

„Obzirom da je opasnost od narušavanja zdravlja prestala građani slobodno mogu otvarati prozore i izlaziti iz svojih kuća no i dalje je potrebno izbjegavati izlaganje dimu u neposrednoj blizini požarišta.
Novi nalazi analiza zraka bit će dostupni tijekom dana te će građani pravodobno biti obaviješteni o daljnjem razvoju događaja.“

Uprava i djelatnici C.I.O.S. grupe zahvaljuju svima koji su bili uključeni u ovu akciju, i koji će u slijedećih nekoliko dana sudjelovati u potrebnim aktivnostima i potpunoj stabilizaciji požarišta.

S obzirom da nema štete na postrojenjima i opremi, normalizacija poslovanja na reciklažnom centru očekuje se u slijedećih nekoliko dana, čim nadležne institucije obave sve potrebne uvide.

Javnost ćemo i dalje izvještavati o svim relevantnim događanjima i poduzetim mjerama.


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Ured za upravljanje u hitnim situacijama
Svim medijima za objavu odmah
Zagreb, 15. travnja 2014. - 15:43h

PREDMET: Priopćenje za javnost – požar u C.I.O.S.-u

Intervencija gašenja požara u C.I.O.S. – u još uvijek je u tijeku, požar je lokaliziran.

Nakon smjene vatrogasaca na terenu je i dalje Javna vatrogasna postrojba sa 40 profesionalnih vatrogasaca i 12 vozila, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba sa 40 dobrovoljnih vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Sesvete, Kustošija, Hrašće, Mala Mlaka, Dragonožec, Kupinečki Kraljevec, Šestine i Črnomerec. Podružnica Čistoća Zagrebačkog holdinga i dalje je na terenu s tri cisterne.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb doniralo i dostavilo 500 litara vode za vatrogasce i ostale pripadnike žurnih službi Grada Zagreba na požarištu.

Preliminarni rezultati analize uzoraka tla i povrća iz obližnjih vrtova, koje je jutros izuzeo Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ ne ukazuju na prisutnost potencijalno štetnih spojeva za ljudsko zdravlje.

Kristina Martinović
Ured za upravljanje u hitnim situacijama Ilica 5,
10000 Zagreb, tel: 01-658-5126, fax: 01-6585-127 e-mail: uhs@zagreb.hr


Priopćenje za javnost

PLINOVI ISPOD DOZVOLJENIH GRANIČNIH VRIJEDNOSTI
Požar lokaliziran i stavljen pod kontrolu

Zagreb, 15. travnja 2014. - 11:25h – Požar u C.I.O.S.-u na Jankomiru stavljen je pod kontrolu, a mjerenja Zavoda za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ pokazuju da koncentracija plinova nije prešla dozvoljene granične opasnosti. Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, uz pomoć kolega iz susjednih županija, lokalizirali su požar, osigurali zgarište sa svih strana, te provode dodatne mjere zaštite. Požar se više ne može širiti.

Vatra je izbila jučer poslijepodne na otvorenom skladištu CE-ZA-R-a Centra za reciklažu, članice C.I.O.S. grupe. Još nije poznat uzrok požara, koji nije zahvatio opasne komponente koje se izdvajaju iz otpadnih vozila prije prešanja i daljnjeg recikliranja. Vatrogasci su na lokaciji požarišta, gdje će se zadržati koliko to bude potrebno radi provođenja dodatnih mjera protiv ponovnog aktiviranja požarišta.

Radi različitih interpretacija u javnosti, donosimo kronologiju događanja. Djelatnici CE-ZA-R-a primijetili su otvoreni plamen oko 13:30 u dijelu skladišta u kojem su odloženi branici izdvojeni iz otpadnih vozila. Dok su djelatnici pokušavali ugasiti plamen, dva poziva, bez uspješnog uspostavljanja veze zbog zauzetosti broja, upućena su na broj 193 u 13:37. Poziv na broj 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje upućen je u 13:40. Vatrogasci su u kratkome roku stigli na lokaciju požara, već u 13:50.

U požaru nije bilo ljudskih žrtava. Među djelatnicima nema ozlijeđenih, a jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen i pružena mu je liječnička pomoć. Djelatnici hitne pomoći potvrdili su da je riječ o lakšoj ozlijedi, a tijekom dana predstavnici C.I.O.S.-a stupit će s ozlijeđenim vatrogascem u kontakt.

Sve dežurne službe su promptno izašle na intervenciju, a u upravnoj zgradi C.I.O.S.-a je jučer poslijepodne do kasnih večernjih sati djelovao krizni stožer na čelu sa g. Pavlom Kalinićem, pročelnikom zagrebačkog Gradskog ureda za upravljanje hitnim situacijama. U upravljanju hitnom situacijom sudjelovali su Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, PU Zagrebačka i DUSZ, uz djelatnike hitne pomoći koji su preventivno boravili na lokaciji požarišta. Gašenje požara otežao je vjetar koji je dodatno raspirivao vatru, zbog čega su angažirane brojne ekipe profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca iz Zagreba i okolnih županija. Gradski Ured za upravljanje hitnim situacijama u izravnom kontaktu s ministrom obrane koordinirao je i gašenje MORH-ovim helikopterima. Uložen je golem napor i iskazana je velika predanost svih uključenih u gašenju. Pomoć u intervenciji pružili su i Zagrebački Holding, podružnice Čistoća te Vodoopskrba i odvodnja, te INA d.d., koja je na požarište iz Rafinerije nafte Sisak uputila pjenu za gašenje. Svi uključeni pokazali su iznimno veliko zalaganje, zbog čega je u kasnim večernjim satima požar uspješno lokaliziran.

Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ uzrokovao je dva uzorka zraka i jedan uzorak izgorenog materijala. Rezultati udjela plinova u zraku tijekom jučerašnjeg dana ne ukazuju na odstupanja od graničnih, za zdravlje sigurnih vrijednosti. Preliminarna analiza uzorka zraka uzorkovanog tijekom požara jučer u 17 h nije pokazala prisutnost benzena, niti njegovih supstituenata (BTX), niti policikličkih aromatskih ugljikovodika B(a)Py – benzapirena. Danas će se ponoviti uzorkovanje.

Uzrok požara i materijalna šteta bit će poznati tek nakon očevida. U požaru nisu stradala postrojenja, niti objekti. Prema prvom uvidu na licu mjesta, izgorjeli su samo materijali na otvorenom, većinom prešani metalni dijelovi i plastični dijelovi prethodno izdvojeni iz otpadnih vozila. Budući da se opasne komponente, na primjer antifriz, motorna ulja, akumulatori, tekućine, i slično, temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima, prethodno izdvajaju iz otpadnih vozila, ove tvari nisu gorjele.

Najnovija obavijest iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:
„Obzirom da je opasnost od narušavanja zdravlja prestala građani slobodno mogu otvarati prozore i izlaziti iz svojih kuća no i dalje je potrebno izbjegavati izlaganje dimu u neposrednoj blizini požarišta. Novi nalazi analiza zraka bit će dostupni tijekom dana te će građani pravodobno biti obaviješteni o daljnjem razvoju događaja.“

Uprava i djelatnici C.I.O.S. grupe zahvaljuju svima koji su bili uključeni u ovu akciju, i koji će u slijedećih nekoliko dana sudjelovati u potrebnim aktivnostima i potpunoj stabilizaciji požarišta. S obzirom da nema štete na postrojenjima i opremi, normalizacija poslovanja na reciklažnom centru očekuje se u slijedećih nekoliko dana, čim nadležne institucije obave sve potrebne uvide. Javnost ćemo i dalje izvještavati o svim relevantnim događanjima i poduzetim mjerama.


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Ured za upravljanje u hitnim situacijama
Svim medijima za objavu odmah
Zagreb, 14. travnja 2014. - 21:20h

PREDMET: Priopćenje za javnost – požar u C.I.O.S.-u

Na mjernim stanicama za mjerenje kakvoće zraka Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ udio plinova ne ukazuje na porast, odnosno udio dušičnog oksida, ugljičnog monoksida, sumpornog dioksida, ozona i lebdećih čestica je unutar dozvoljenog raspona. Službenici Zavoda za javno zdravstvo uzorkovali su i izgoreni materijal i uzorak zraka s požarišta čije će se vrijednosti znati sutra ujutro. Mjere predostrožnosti za građane ostale su iste: ne izlagati se dimu koji se širi s požarišta, ostati u zatvorenome, zatvoriti prozore i vrata.

Mjere predostrožnosti za građane ostale su iste: ne izlagati se dimu koji se širi s požarišta, ostati u zatvorenome, zatvoriti prozore i vrata

Požar je pod kontrolom i očekujemo da će biti ugašen do jutra.

 

Kristina Martinović
Ured za upravljanje u hitnim situacijama Ilica 5,
10000 Zagreb, tel: 01-658-5126, fax: 01-6585-127 e-mail: uhs@zagreb.hr


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Ured za upravljanje u hitnim situacijama
Svim medijima za objavu odmah
Zagreb, 14. travnja 2014. - 19:00h

PREDMET: Priopćenje za javnost – požar u C.I.O.S.-u

U požaru u C.I.O.S. –u gore većinom prešani limeni i plastični dijelovi automobila, a opasne komponente iz vozila poput antifriza, motornih ulja, goriva i akumulatora izdvajaju se prije postupka prešanja iz motornih vozila. Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ proveo je uzorkovanje zraka i u sklopu službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju obaviti će se detaljnije analiza.

Mjere predostrožnosti za građane ostale su iste: ne izlagati se dimu koji se širi s požarišta, ostati u zatvorenome, zatvoriti prozore i vrata

Kristina Martinović
Ured za upravljanje u hitnim situacijama Ilica 5,
10000 Zagreb, tel: 01-658-5126, fax: 01-6585-127 e-mail: uhs@zagreb.hr


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Ured za upravljanje u hitnim situacijama
Svim medijima za objavu odmah
Zagreb, 14. travnja 2014.

PREDMET: Priopćenje za javnost ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba – požar u C.I.O.S.-u

Ured za upravljanje u hitnim situacijama je danas nešto prije 14:00 sati dobio dojavu o požaru u postrojenju C.I.O.S. u Jankomiru, Zagreb (Josipa Lončara 15). Na terenu su dežurni službenici Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, PU zagrebačka i JVP Grada Zagreba. Profesionalni vatrogasci su na teren izašli s deset vozila i to osam interventnih vozila i dva zapovjedna vozila iz vatrogasnih postaja Jankomir, Centar i Novi Zagreb. Uz profesionalne vatrogasce na terenu su i osam dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ukupno je na terenu oko 60 vatrogasaca.

Nema ozlijeđenih osoba.

Točan uzrok požara znati će se nakon očevida a prema prvim informacijama gore sprešani automobili, u kojima ima i plastike i gume što je i uzrok jakog zadimljavanja. Požar još uvijek nije lokaliziran, no ne prijeti opasnost od širenja.

Kao mjeru predostrožnosti građanima koji osjete dim, preporuča se zatvaranje prozora i vrata, ostanak u unutarnjem prostoru kao i da se ne kreću u blizini požarišta jer su tamo koncentracije plinova najveće.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama je od DUZS-a zatražio angažiranja Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske za pomoć pri gašenju požara iz zraka.

Kristina Martinović
Ured za upravljanje u hitnim situacijama Ilica 5,
10000 Zagreb, tel: 01-658-5126, fax: 01-6585-127 e-mail: uhs@zagreb.hr


POŽAR U RECIKLAŽNOM CENTRU C.I.O.S.-a U ZAGREBU 

U požaru nema ozlijeđenih

Zagreb, 14. travnja 2014. - 15:19h – U požaru koji je danas poslijepodne zahvatio otvoreno skladište CE-ZA-R-a Centra za reciklažu, članice C.I.O.S. grupe, nema ozlijeđenih. Još nije poznat uzrok požara koji je zahvatio otpadne materijale u reciklažnom centru C.I.O.S. grupe u zagrebačkom naselju Jankomir, Josipa Lončara 15. Sve dežurne službe izašle su na intervenciju, a gašenje je u tijeku. Javnost ćemo i dalje izvještavati o svim relevantnim događanjima i poduzetim mjerama.


SCHOLZ i C.I.O.S. GRUPE U GLOBALNOJ EKSPANZIJI

Toyota kupuje 39,9% Scholza, suvlasnika C.I.O.S.-a

  • Značajna financijska injekcija „Toyota Tsusho Corporationa“ u ekspanziju Scholz grupe, druge vodeće svjetske grupacije u recikliranju metalnog otpada, suvlasnika C.I.O.S. grupe
  • U grupu ušao investitor sa dugoročnim razvojnim planovima i iznimno jakom bilancom, unio nove strateške perspektive za Scholz i C.I.O.S.
  • CEO Scholza, Oliver Scholz: „Pronašli smo najboljeg partnera u Toyoti Tsusho“; predsjednik uprave C.I.O.S.-a Petar Pripuz: „Ponosni smo da smo postali dio uspješne globalne korporacije.“

Essingen, Njemačka/Zagreb , 10. travnja 2014. – Scholz grupa, većinski vlasnik hrvatskog C.I.O.S.-a, postigla je jučer dogovor o globalnoj ekspanziji s velikim strateškim japanskim investitorom „Toyota Tsusho Corporation“ (TTC) iz Nagoye. Toyota će preuzeti vlasništvo nad 39,9% udjela u društvu Scholz AG, Essingen, Njemačka. Ta investicija dovest će do značajnog unaprjeđenja financijske snage Scholz grupe, druge najveće svjetske grupacije u segmentu recikliranja metalnog otpada. Proces restrukturiranja Scholz grupe će time biti uspješno završen. Većinski paket vlasništva u Scholz AG ostaje u obitelji Scholz, koja drži 60,1% vlasništva u društvu. Predstavnici Toyote postat će članovi uprave Scholz AG, a Oliver Scholz, dosadašnji predsjednik uprave Scholz AG, ostaje na poziciji predsjednika uprave i glavnog izvršnog direktora u Scholz AG. Poslovna suradnja Toyote i Scholz grupe traje više od 10 godina. Od 2008. uspješni su partneri i suvlasnici društva Green Metals u Poljskoj. Toyota Tsusho Corporation posluje u više od 60 zemalja. U poslovnoj godini 2012./2013. (datum bilance 31.3.2013.) ostvarila je promet od 44 milijarde € (6,3 milijarde jena).

Oliver Scholz, CEO Scholz AG, Oliver Scholz, CEO Scholz AG, izjavio je : „Kao što smo najavljivali, u kratkome roku smo uspješno priveli kraju proces pronalaska strateškog partnera i investitora, koji je započeo u drugom kvartalu 2013. U korporaciji Toyoti Tsusho smo pronašli najboljeg partnera za našu grupu. Toyota Tsusho ima dugoročnu razvojnu strategiju, dostupne ekstenzivne izvore kapitala i usko je povezana poslovnom suradnjom sa Scholzom AG dugi niz godina. Partnerstvo sa Toyota Tsusho Corporation otvorit će brojne nove i zanimljive perspektive ulaganja za našu grupu; od razmjena dostignuća u segmentu istraživanja i razvoja, do globalno rastućeg tržišta recikliranja otpadnih vozila. Stoga je ovo veliki dan za naše poslovanje, naše djelatnike, naše kupce i dobavljače te sve poslovne partnere.“

Petar Pripuz, predsjednik uprave C.I.O.S.-a, rekao je: „Ponosni smo da smo postali dio globalnog poslovnog partnerstva, i dokazali da se i hrvatska poduzeća mogu nositi sa zahtjevima globalnog tržišta. To nam daje poticaj za nove projekte u Hrvatskoj i u regiji, te potvrđuje da su naši planovi širenja i ulaganja usred krize bili dobra procjena. Ulazak Toyote u vlasništvo grupe dokaz je kvalitete našeg poslovanja i razvojnih planova, i otvara mogućnosti za ostvarivanja nekih planova brže nego je dosad planirano.“

Uvjet za zaključenje dogovorene transakcije jest kontinuirana podrška postojećih financijskih partnera Scholza AG. Konačno zaključenje transakcije predviđeno je u drugom kvartalu 2014., nakon dobivanja svih potrebnih suglasnosti od institucija nadležnih za praćenje koncentracije tržišne moći i tržišnog natjecanja.

C.I.O.S. grupa u većinskom je vlasništvu njemačke Scholz grupe koja godišnje ostvaruje 3,7 milijardi eura prihoda poslujući na više od 400 različitih lokacija u više od 25 zemalja svijeta. S više od 7.000 zaposlenih i 100 podružnica diljem svijeta, Scholz grupa među vodećim je svjetskim korporacijama u području recikliranja i obrade sekundarnih sirovina, koja godišnje obradi gotovo 9 milijuna tona metalnog otpada. Scholz AG je upravljačko društvo Scholz grupe, osnovano 1872.

C.I.O.S. grupa vodeća je regionalna kompanija za sakupljanje i recikliranje željeznog i čeličnog otpada i ostalih otpadnih materijala, osnovana 1991. Na više od 80 lokacija u regiji, godišnje obradi 1,1 milijun tona otpada, a zapošljava 2.000 djelatnika, od toga više od 1.000 u Hrvatskoj.


AKCIJA CITROËNA S EKO NOTOM

C.I.O.S. grupa reciklira otpadna vozila u akciji „Reciklirajte i profitirajte“

ZAGREB, 13. siječnja 2014. - C.I.O.S. grupa sudjeluje u Citroënovoj akciji otkupa dotrajalih vozila „Reciklirajte i profitirajte“. Preuzimaju se sve marke vozila. Kupci vozila modela Citroën C-Elysée, C3, C3 Picasso i C4 mogu dati na recikliranje svoje staro vozilo za koje će dobiti popust na novo vozilo do 15.000 kn. Akcija traje od 13. siječnja do 15. ožujka 2014. Vozila neće biti vraćena u prodaju, nego će biti reciklirana. Time se pomlađuje vozni park u Hrvatskoj, te pozitivno utječe na sigurnost u prometu i očuvanje okoliša. Citroën će osim toga donirati reflektirajuća svjetla („mačje oči“) đacima prvašima.

Prikupljena otpadna vozila u akciji reciklirat će članice C.I.O.S. grupe. „Zadovoljstvo nam je sudjelovati u akciji Citroëna Reciklirajte i profitirajte“, rekao je direktor za razvoj i istraživanje u C.I.O.S.-u Frane Rogoznica, „jer će na taj način sva prikupljena otpadna vozila biti reciklirana u skladu s najvišim standardima zaštite okoliša, poštujući i ispunjavajući sve kriterije recikliranja preuzete pristupnim ugovorom s EU, uz postotak recikliranja koji u C.I.O.S grupi trenutačno iznosi više od 95% prosječne ukupne mase otpadnog vozila.“

Cilj akcije je ukloniti s hrvatskih cesta što više starih vozila koja će biti zamijenjena novima. Otkupljuju se dotrajala vozila svih proizvođača, bez obzira na to o kojem se starom vozilu radi, njegovoj realnoj vrijednosti i stanju, bilo da su registrirana ili ne. Potrebno je samo prometnom dozvolom dokazati vlasništvo od najmanje 3 mjeseca. Otpadna vozila se predaju kod svih ovlaštenih distributera novih vozila Citroën u Hrvatskoj, odakle se na proces recikliranja prevoze u reciklažne centre C.I.O.S. grupe.

Gordana Brlek, direktorica Citroën Hrvatska izjavila je: „Iznimno smo ponosni što pokrećemo akciju koja će utjecati na pomlađivanje voznog parka u Hrvatskoj, na sigurnost u prometu i pozitivno djelovati na očuvanje okoliša. Naime, Citroën se smjestio u sam vrh proizvođača automobila u pogledu niske emisije ispušnih plinova, s prosječnom emisijom od samo 123,9 g/km CO2. Ekološka učinkovitost ne očituje se samo u ponudi hibridnog dizela na modelu DS5 i električnog automobila C-Zero, već i u novim ekološki učinkovitim PureTech motorima te posve novoj tehnologiji BlueHDi. Na mnogo svojih modela, Citroën nudi i mikrohibridnu tehnologiju e-HDi sa sustavom Stop&Start, što također rezultira nižom potrošnjom i emisijom za 15 %.„

Popust uz otkup starog vozila na Citroën C-Elysée iznosi do 15.000 kn, a u akciji je Citroën C-Elysée dostupan već od 79.900 kn. Popust uz otkup starog vozila na Citroën C3 Picasso iznosi 10.000 kn, a u akciji je Citroën C3 Picasso dostupan već od 99.900 kn. Popust uz otkup starog vozila na Citroën C3 iznosi do 6.000 kn, a u akciji je Citroën C3 dostupan već od 69.900 kn. Popust uz otkup starog vozila na Citroën C4 iznosi do 5.000 kn, a u akciji je Citroën C4 dostupan već od 94.900 kn. Partneri akcije su uz C.I.O.S. grupu i Energetski institut Hrvoje Požar, Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba i HAK.


C.I.O.S. GRUPA - Vaš partner u očuvanju okoliša

C.I.O.S. d.o.o. je vodeća regionalna tvrtka za sakupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka te unutarnju i vanjsku trgovinu. Osnovana je 1991. U proteklih dvadeset godina prerasla je u vodeću grupaciju u regiji za sakupljanje i recikliranje željeznog i čeličnog otpada, te ostalih otpadnih materijala s pretežno metalnom komponentom. Upravlja s 24 povezana društva u regiji. C.I.O.S. grupa zapošljava više od 1.300 radnika.

C.I.O.S. grupa

Poslovni rezultati u 2010. najavljuju rast poslovnih aktivnosti i održavanje profitabilnog i stabilnog poslovanja. To je za C.I.O.S. grupu snažan poticaj za ostvarenje ambicioznih razvojnih planova u regiji kojima će ojačati vodeću poziciju za recikliranje čeličnog i drugog metalnog otpada.

C.I.O.S. grupa obrađuje oko 700 tisuća tona metalnog otpada godišnje, od čega u Hrvatskoj oko 300 tisuća tona. Do 2015. planira se obrada do milijun tona. Manipulacija tolikom količinom materijala u fazama prikupljanja, obrade te prodaje traži snažnu mehanizaciju i transport. Glavni reciklažni centri u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Albaniji opremljeni su postrojenjima za usitnjavanje i separaciju materijala (takozvanim "šrederima"). Sedamnaest lokacija opremljeno je škarama za rezanje metala velikog kapaciteta, 21 lokacija raspolaže prešama za baliranje metalnog otpada, a na sedam lokacija nalaze se linije za isušivanje vozila i odvajanje opasnih komponenti. U C.I.O.S. grupi koristi se više od 100 bagera, 2.000 spremnika za sakupljanje metalnog otpada te više od 240 teretnih vozila. Ključne lokacije C.I.O.S. grupe imaju direktan pristup željezničkim kolosijecima, što osigurava dostupnost međunarodnim tržištima i "zeleniji" transport.

C.I.O.S. d.o.o. je mješovito hrvatsko-njemačko društvo u privatnom vlasništvu. Poslovni udjel grupe Scholz AG iz Essingena je 51,43% , a tvrtke C.I.O.M. d.o.o. iz Zagreba s 48,57%. Sjedište C.I.O.S.-a je u Zagrebu, Josipa Lončara 15, a lokacije na kojima posluju članice grupe su Zagreb, Split, Rijeka, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Vukovar, Slavonski Brod, Sisak, Kistanje, Šibenik, Kutina, Bakar, Pula, Ogulin i Otočac.

Scholz

Kvaliteti poslovanja, kapitalnoj snazi i konkurentnosti C.I.O.S. grupe dodatno pridonosi vlasništvo njemačke Scholz grupe, koja je među tri najbolje svjetske kompanije za recikliranje čeličnog i drugog metalnog otpada. Scholz grupa, koja uključuje brojne kompanije diljem svijeta, zapošljava više od 4.000 djelatnika. Njome upravljaju vlasnici iz obitelji Scholz već petu generaciju zaredom od 1872., kad je osnovana prva kompanija Scholz.

 

www.scholz-ag.de

www.scholz-recycling.de

Sva prava pridržana. C.I.O.S. grupa 2010. & 2013. Vaš partner u očuvanju okoliša. C.I.O.S. d.o.o., OIB:69951536922, Temeljni kapital: 50.000.000,00 kuna